background img
Boxen Banner
banner

Mesa Verde – Indianlämningar från 1100-talet

Header Mesa Verdi 1

Snabba fakta:

Aktivitet: Besök av gamla indianlämningar

Nationalpark: Mesa Verde

Stat: Colorado

Land: USA

Tänk på att: Parken har vissa besökstider

Mesa Verde med sina välbevarade indianlämningar från 1100-talet är ett spännande möte med en avlägsen civilisation.

Mesa Verde Nationalpark ligger i sydvästra Colorado, USA och är mest känd för sina mycket välbevarade klippboningar som dåtidens indianer byggde längs kanjonväggarna. Överhängande klipputsprång och håligheter utgjorde ett utmärkt skydd mot väder och vind.

Mesa Verde Cliff Palace

Bergsplatån (Mesa) ovanför kanjonen brukades för att odla grödor och att jaga villebråd medan man bodde i sina klippboningar där man byggt små hus med flera små rum. Man förundras över hur bra de lyckades bygga sina hus på dessa klipphyllor.

Mesa Verde Balcony House

Husen med sina rum och de olika formationerna är murade med imponerande precision. De flesta av ingångarna till de små rummen är rektangulära medan några få har en T-formad ingång. Ofta var dessa rum också större och hade de bästa lägena. Man tror sig veta att de ingångar med T-formad ingång tillägnades viktiga personer i stammen.

Mesa Verde Balcony House

På boningsplatserna finns också stora brunnar (Kivas) som användes för religiösa ritualer. Kiva är ett Hopi-ord som betyder ceremoniellt rum. Dessa rum hade mycket stor betydelse och kan jämföras med betydelsen av vår tids kyrkor, synagogor, tempel och moskéer.

Mesa Verde Balcony House Kiva

Mesa Verde National Park har cirka 5 000 arkeologiska platser och inkluderar 600 klippboningar. Platserna är de mest välbevarade i hela USA och erbjuder en unik inblick i Pueblo-folkets sätt att leva.

Text/Foto: Fredrik Lindgren


Menu Title