background img
Boxen Banner
banner

Larmrapport – snabbare än någonsin smälter isarna

Planet In Change Header 960

Stor forskargrupp enig om att isarna i Antarktisk och Grönland smälter allt fortare. Den största undersökningen hittills visar på en havsnivåhöjning på upp till en millimeter per år vilket skulle leda till en halv meter inom detta århundrade.

I tidskriften Science publiceras en stor underökning om hur landisarna på Antarktis och Grönland smälter allt snabbare. En internationell forskargrupp med stort antal deltagare har visat att isarna nu smälter tre gånger så fort jämfört med mätningar gjorda för 20 år sedan.

Ett stort hot
Även om det fortfarande finns osäkerhet i resultaten menar forskarna att sambandet mellan höjd havsnivå och höjda vattentemperaturer kring antarktisk dramatiskt kan påskynda avsmältningen och accelerera.

Det är kring polerna man uppmäter de största temperaturhöjningarna till följd av klimatförändringarna. Detta leder i sin tur till att exempelvis Grönlandsisen smälter flera gånger så fort jämfört med 90-talet.

Denna ökning är enligt forskarna samstämmig med FN:s klimatrapportering som också framför att havsnivån kan komma att stiga med upp till en halv meter inom detta århundrade. Det som är oroväckande är inte bara det faktum att havsnivån stigit med mer en 10 millimeter sedan början av 90-talet, avsmältningen förefaller gå allt fortare.

Kallare på Sydpolen
Antarktis är kallare och svårare att överblicka till följd av variation av miljöer och stor landyta. Till exempel har man på den östra siden den mesta av isen uppe på land medan glaciärerna på den västra sidan glider ut i öppet hav.

Mätningar av isen på Sydpolen har historiskt sett varierat mellan tillväxt och nedgång. Det som skiljer sig i denna studie är att forskarna förefaller vara säkra på att den totala ismängden faktiskt minskar.

Fins det något positivt?
Osäkerhet i mätdata är alltid ett problem man vill lösa. Styrkan i denna rapport är att forskarlaget lyckats minska på just osäkerheten. Till sin hjälp har forskarna haft flertalet sateliter från både NASA och ESA. Dessutom ha man flera olika metoder för att säkerställa resultaten. Närapå 50 forskare från fler än 20 institutioner har bidragit i detta forskarlag. Det är det hittills största forskarlag som studerat dessa isar. Studien har publicerats i vetenskapsskriften Science och kommer att vara en del i underlaget till FN:s klimatpanel och forskningssammanfattning.

Källor: www.science.com, www.svt.se/nyheter/vetenskap

Text, Foto, Fredrik Lindgren


Menu Title